Byggherre – Åke Sundvall Byggnads AB

Åke Sundvall Byggnads AB bär på stolta byggmästartraditioner. Vi har varit med om att sätta prägel på Stockholms stadsbild ända sedan företaget grundades 1942, och vi har vunnit respekt genom det kvalitetstänkande som alltid varit företagets ledstjärna. Idag är Åke Sundvall Byggnads AB ett modernt kundorienterat byggföretag med verksamhet inom såväl traditionell entreprenadverksamhet som projektutveckling och nyproduktion av bostäder i egen regi.

Åke Sundvall Byggnads AB förfogar över den kunskap och de resurser som krävs för att ta helhetsansvar för varje projekt, oavsett storlek. Det resulterar inte bara i ökad trygghet för våra kunder, utan bidrar också till bättre effektivitet, högre kvalitet och lägre kostnader.

När det gäller byggproduktion spänner verksamheten över flera områden: Nyproduktion av bostadshus, industri- och kontorsfastigheter är givetvis en viktig del liksom till- och ombyggnation samt omvandling av kontorsfastigheter till bostäder.

Renovering av äldre hus – i många fall K-märkta – har blivit något av företagets specialitet i takt med det ökade intresset för byggnadsvård. Vi har under decennierna genomfört ett stort antal stamrenoveringar i Stockholms Län och därigenom byggt upp en organisation och ett kunnande för denna krävande typ av entreprenad.

Oavsett byggprojektens art eller storlek kan våra kunder förvänta sig gedigen yrkesskicklighet, rationell it-användning och miljö-/kvalitetssäkrad materialanvändning.

Besök Åke Sundvalls hemsida för att se vilka andra projekt vi har på gång.

 

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel. Bilderna är illustrationer och kan avvika från verkligheten